About us

DOES FORMAL TESTING TAKE PLACE? VIND DAAR ASSESSERING PLAAS? WHICH CONTENTS ARE COVERED? WATTER INHOUD WORD GEDEK? WHEN DOES THE 2017 PROGRAMME START? WANNEER BEGIN DIE 2017 PROGRAM? WHAT IS REQUIRED? WAT WORD BENODIG? MORE REASONS WHY ADMATHS MUST BE SERIOUSLY CONSIDERED NOG 'N PAAR REDES HOEKOM U ADMATHS STERK MOET OORWEEG KRY LEERDERS ERKENNING? DO LEARNERS OBTAIN RECOGNITION?