APPLICATIONS CLOSE ON FRIDAY 20 JANUARY 2017. THE INFORMATION LETTERS MAY BE DOWNLOADED ON THE NOTICEBOARD


Het u al gewonder wat is die verskil tussen AdMaths, APMaths en Alpha Wiskunde?


In Suid-Afrika is daar tans twee gevorderde wiskunde matriekeindeksamens waarvoor enige leerder wat Wiskunde op skool doen, kan registreer aan die begin van matriek:

 
1.    Gevorderde Program Wiskunde / Advanced Programme Mathematics (APMaths)

Die APMaths-kurrikulum is geakkrediteer deur SAQA as ‘n NQF vlak 5-verrykingsprogram. Die APMaths-eksamen word kwaliteits-gekontroleer deur UMALUSI en die registrasiefooi in 2016 was R760.

  2.   Alpha Wiskunde 

Alpha Wiskunde is ‘n kurrikulum baie soortgelyk aan APMaths, maar het geen formele akkreditasie nie. Die registrasiefooi vir die Alpha Wiskunde-eksamen in 2016 was R300.

 
Wat is AdMaths?

AdMaths is die naam van 'n program wat 'n leerder voorberei vir enigeen of albei hierdie twee matriekeksamens, wat op verskillende dae aan die einde van Oktober geskryf word. Leerders kan so vroeg as Graad 9 begin met AdMaths, as 'n belegging in hul wiskunde en om hul kanse te verbeter om die APMaths en/of Alpha-eksamen te slaag sodat een of meer van die sertifikate bekom kan word. AdMaths (Edms) Bpk is die grootste diensverskaffer in die aanbieding van gevorderde wiskunde klasse in Suid-Afrika met 4000 leerders by 65 sentrums.

Wie besit APMaths en Alpha Wiskunde en wie mag die kurrikulums onderrig?

APMaths word besit deur die Onafhanklike Eksamenraad / Independent Examinations Board (IEB). Enige individu, skool of instansie mag APMaths aanbied in persoonlike hoedanigheid sonder dat enige aanbiedingsregte bekom hoef te word.

Alpha Wiskunde word besit deur Alpha (Edms) Bpk, wat 'n dinamiese kurrikulum onderhou en die eksaminering, moderering en sertifisering van die Alpha-eksamen behartig. Enige individu, skool of instansie mag Alpha Wiskunde aanbied in persoonlike hoedanigheid sonder dat enige aanbiedingsregte bekom hoef te word.

Wat is die verskil tussen die Alpha en APMaths kurrikulums?

Laai die dokument af op die Noticeboard van hierdie webtuiste.

Erken die universiteite APMaths se akkreditasie?

WITS en UJ neem APMaths in ag by die berekening van die APS-keuringspunt.

 

FAQ


Ek woon in Pretoria. As ek Alpha Wiskunde deur AdMaths (Edms) Bpk doen, sal ek onnodige werk moet doen?

Nee, glad nie. Jy sal net nie instem vir die geleenthede wat ons gaan gee om te "top-up" na APMaths nie.

Verskil die Alpha Wiskunde wat by Waterkloof, Menlopark, Eldoraigne, Zwartkop, Centurion ens aangebied word van dit wat AdMaths (Edms) Bpk aanbied?

Verseker! Die inhoud is dieselfde, maar ons notas is baie beter as wat die skole gebruik en ons bied video's en PPTs ook. 

Do you want more details about AdMaths?